logo black
Highlight

איזה הטבות מגיעות לכם מהמדינה כעוסק מורשה??

H

מסמכים
Vector-1_f.png

מה היא ההגדרה של עוסק מורשה לפי החוק?

עוסק מורשה הוא כל עצמאי שנרשם ברשויות המס כעצמאי ומנהל עסק כעצמאי, או עובד עם לקוחות שונים כפרילנסר. עוסק מורשה חייב בכל מיני קריטריונים ותנאים לפי החוק, כמו לגבות מהלקוחות מע"מ, חובה שלא חלה למשל על עצמאי שהנו עוסק פטור. בהתאם לחוק, זכאי העוסק המורשה גם להטבות מהמדינה, שחשוב להכיר.

איזה הטבות מגיעות מהמדינה לעוסק מורשה?

מס תשומות

מס תשומות הוא אחת ההטבות שהכי חשוב וחובה להכיר כעוסק מורשה. מדובר בזכות ששייכת לעוסקים מורשים, שמורה על זכאותם להחזרים כספיים בהתאם להוצאותיהם העסקיות ובהתאם לחשבוניות מס שהוצאו עבורם. כך למעשה יכול העוסק המורשה להגיש חשבוניות מס שונות, ולנכות את המס ולקבל החזר כספי של המס, היות והפריטים נרכשו לשימוש העסק (קניות, רכב לעסק, וכדומה). כך יכול עוסק מורשה לקבל החזרי מס על כלל ההוצאות השוטפות שלו, שהוצאו עבור העסק וצרכיו. 

קרן השתלמות לעצמאים ופנסיה

הפנסיה שעצמאי יכול לקבל היא למעשה מכספיו שלו, וללא השקעה נוספת מצד המעביד כמו אצל שכירים. מעבר לפתיחה והשקעה בפנסיה בעצמכם שכאן אין הטבה מהמדינה – מומלץ להשקיע בקרן השתלמות לעצמאים, שמאפשרת למשקיעים בה לפי החוק זכויות והטבות שונות כמו תשלומי מס וביטוח לאומי נמוכים יותר, ופטור ממס על הרווחים בקרן השתלמות לאחר שש שנים.

רוצים להיות עצמאיים>>digiweb.org.il

הישארו מעודכנים כל הזמן עם הניוזלטר שלנו

המלצת העורך