logo black
Highlight

ההבדל בין מכללה לאוניברסיטה

H

טקס סיום לימודים
Vector-1_f.png

האם מכללה עדיפה או שווה לאוניברסיטה?

מכללה ואוניברסיטה, הנן מוסדות מכובדים ומעולים שנבדלים בתחומי המחקר של המוסד ובעניינים כלכליים ופוליטיים, שלא קשורים לשאלה האם אחת טובה ועולה על השנייה. מקצועות שונים, עשויים להיות טובים יותר ולהילמד יותר לעומק במכללות, בעוד ומקצועות אחרים יילמדו יותר טוב באוניברסיטה מסוימת. מדובר במוסדות שווים ברמתם וטיבם נמדד בהתאם למוניטין ולרמת המרצים בם, ללא קשר לאם זו אוניברסיטה ומכללה.

מה ההבדלים בין מכללה לאוניברסיטה?

לימודי תואר שלישי – אחד ההבדלים הבולטים בין מכללה לאוניברסיטה, הוא קיומו של מחקר ותואר שלישי במוסד. במרבית המכללות, לא ניתן ולא קיימים לימודי מחקר ותואר שלישי, בעוד ובאוניברסיטאות כן.

גודל המוסד – הבדל קריטי ונוסף הוא הגודל של המוסד, שכן מכללות הן מוסדות אינטימיים וקטנים יותר אוניברסיטאות בהן יש עשרות אלפי סטודנטים בשנה.

תחומי הלימוד – לרוב, מכללות מתמקצעות בנושאי לימוד ספציפיים ולא מציעות לסטודנטים מגוון רחב כמו שמציעה אוניברסיטה גדולת ממדים – ועם זאת מכללה יכולה להתעלות על רמת הלימודים ולהיות מעולה בתחומה.

שכר לימוד – הבדל משמעותי ונוסף בין אוניברסיטה למכללה הוא גובה שכר הלימוד. מכללה ציבורית, תציע שכר לימודי שזהה לשכר הלימוד האוניברסיטאי, ועם זאת מכללות רבות בארץ הן פרטיות ולכן שכרן גבוה משמעותית מכך.

מחפשים איפה ללמוד >> whoop.co.il

הישארו מעודכנים כל הזמן עם הניוזלטר שלנו

המלצת העורך